ارتباط بین نقرس پف کرده سفید و کاهش وزن چیست؟یکی از تنقلات مفید و لذیذ موجود در بازار کاراکراوت است که از کشک گرفته شده و سرشار از کلسیم است. اگر می خواهید وزن کم کنید، مصرف قره قارت را به شما توصیه می کنیم، زیرا متابولیسم بدن شما را افزایش می دهد و روند چربی سوزی در بدن شما را تسریع می بخشد.