احمد مسعود: در طالبان انشعاب وجود دارد/ من به دنبال راه حل افغانی برای افغانستان هستم
احمد مسعود: من معتقدم که جهان باید محکم در برابر طالبان و خواسته های آنها بایستد. جهان باید نه به‌عنوان یک کشور فردی، بلکه به‌عنوان یک جامعه متحد با طالبان مقابله کند و با همه طرف‌ها و احزاب در افغانستان بیشتر تعامل کند تا راه‌حل واقعی برای افغانستان بیابد. راه حل یا دوره ای سیاسی که با ایجاد مشروعیت لازم، شرایط کشور را برای ایجاد حکومت قانونی آماده می کند.