اجرای ویژه این سیستم های باکلاس ۱۳ فروردین در مترو تهران


به گزارش گروه مدنی خبرگزاری فارس، سرپرست معاونت باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی نمایندگی استفاده راه آهن شهری تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه با گفتن این خبر اظهار داشت: در راستای گرامیداشت دوازدهمین روز اجتناب کرده اند فروردین ماه روز جمهوری اسلامی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای توجه اصولاً مسافران مترو تهران این سیستم های متنوعی در ایستگاه های برگزیده شده برگزار تبدیل می شود.

سید محمد نقیب افزود: اجتناب کرده اند مسافران شهر زیرزمینی برای گوش دادن به اجرای گروه خودداری کنید، سرود «آوای حرم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاوت «سلام رئیس» را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجرای عناصر حماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهنی دعوت تبدیل می شود. توسط نیروی کار های هنری شهید بهشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد امام خمینی. النقیب اظهار داشت: همزمان با اقامه نماز جمعه، پایگاه باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی با حضور مشاوران بخش های دینی، خانوار، پزشکی، کودک، قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاقک های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه در محل استقرار می یابد. ایستگاه های اشاره کردن شده

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید