اجرای موفقیت آمیز حذف ۵ کیلوگرم میوم از بدن کومی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی قم من خواهم پنج کیلوگرم از رحم زن ۴۰ ساله هیسترکتومی در اتاق عمل بانوان مجتمع خیرین سلامت (ساختمان فرقانی) دکتر. منیره میرزایی، متخصص انکولوژیست زنان با موفقیت استخراج شدند.

حال عمومی بیمار پس از این عمل مساعد گزارش شده است.

مجتمع خیرین سلامت تنها مرکز ارائه خدمات تخصصی سطح ۳ بیماری های زنان در استان قم می باشد.