اجرای سید وحید موسوی (لوله‌کش خوش‌ صدا) در عصر جدید (فیلم)
اجرای سید وحید موسوی لوله‌کشِ خوش‌ صدا را در مرحله نیمه نهایی فصل سوم عصر جدید را می‌بینید.