اجتناب کرده اند شرایط مسابقه در اطراف بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروز میدان بودیم – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرضا طلا منیش در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به جذب می کند خدمه فوتبال قشقایی شیراز تصدیق شد: همراه خود ملاحظه به وقفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی کدام ممکن است در لیگ دسته اول فوتبال ملت رخ داد، به سختی به همان اندازه تفریحی در لیگ برتر فضا داشتیم. نیمه اول.”

وی افزود: متنوع اجتناب کرده اند گیمرها ما کدام ممکن است اجتناب کرده اند مصدومیت خارج شدند نیز همانطور که صحبت می کنیم پس اجتناب کرده اند مدت ها به پایین آمدند. تاثیر گذار من می خواهم بودم.

سرپرست فنی خدمه فوتبال شهرداری همدان همراه خود ردیابی به خدمه فوتبال شیراز در قشقایی ذکر شد: این خدمه هم برای کسب نتیجه به همدان بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً تفریحی خوبی هم انجام داد.

او ذکر شد: «با این حال در نیمه دوم انصافاًً تفریحی را مدیریت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر تفریحی کردیم.

او ذکر شد: «ما هم قادر خواهیم بود این مسابقه را ببریم.

سرپرست فنی خدمه فوتبال شهرداری همدان تصریح کرد: در جاری حاضر این دیدار برای ما به نوک رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تفریحی با کیفیت حرفه ای هفته بلند مدت مقابل میس در کرمان در نظر گرفته شده می کنیم.

من می خواهم باید بگویم؛ خدمه فوتبال شهرداری همدان دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ میهمان خدمه فوتبال کارمان کوپر {خواهد بود}.