اجازه نمی دهیم اصول قانون اساسی زیر پا گذاشته شود – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار«چارچوب هماهنگی» در عراق روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هیچ گروه سیاسی که نماینده همه مردم عراق، مردم شریف، طوایف اصیل و ارتش عزت نباشد، اجازه نقض قوانین را نخواهد داشت. قوانین قانون اساسی عراق.”

چارچوب هماهنگی همچنین ادامه داد: ما اعلام می کنیم برای دفاع از حقوق شهروندی، مشروعیت کشور، جریان سیاسی، قانون اساسی و همه تبعات قانونی آن در کنار مردم هستیم و با تمام توان از آنها دفاع می کنیم.

در بیانیه چارچوب هماهنگی شیعیان عراق آمده است: احساس مسئولیت قانونی و میهنی و اهمیت لحظه تاریخی آه تو چه کسی عراق را خرج می کند، هنوز به دعوت او برای سخنرانی برو ما با همه نیروهای سیاسی به ویژه برادران جنبش صدر ادامه می دهیم، اما متأسفانه شاهد افزایش تنش و گسترش مواضع هستیم. از این رو ما از حوادثی که به حد فراخوانی برای شورش علیه ملت، دولت، نهادها، روند سیاسی، قانون اساسی و انتخابات رسیده اند، ناراحت هستیم. این موضوع خطرناکی است که یادآور قیام های خونین عراق در طول دهه های دیکتاتوری قبل از تغییر است.

چارچوب هماهنگی افزود: مردم عراق میلیون ها شهید، اسیر و آواره را برای نابودی دیکتاتوری و تروریسم تقدیم کردند و گورهای دسته جمعی را با اجساد فرزندان خود پر کردند. نه مردم نجیب عراق و نه قبایل شریف و نیروهای آنها به حامیان یک جنبش سیاسی که نماینده همه عراقی ها نیست اجازه چنین کاری را نمی دهند.

در پایان این بیانیه آمده است: هرکس نظر یا برنامه ای برای اصلاح قانون اساسی داشته باشد، می تواند در چارچوب قانونی خود و در اختیار اوست، از در این طرف هر اقدامی بر خلاف این امر عبور از خط قرمز تلقی می شود و صلح و ثبات داخلی را تهدید می کند و حاکمیت قانون را تضعیف می کند و می تواند دروازه ای باشد. فاسد کسانی که اموال مردم را غارت کردند و کشور را گروگان گرفتند.

همزمان با تعلیق جلسات پارلمان این کشور، بیانیه چارچوب هماهنگی شیعیان عراق زیرا تهاجم و همچنین موقعیت حساس عراق را صادر کرده است. در حالی که عراق روزهای حساس و سرنوشت سازی را می گذراند، چندین گروه و افراد برجسته عراقی نسبت به سوء استفاده بیگانگان از وضعیت عراق هشدار داده اند. هستند. چند ساعت پیش «شیخ ماجد اله دیلمی” یکی از بزرگان ولایت انبار وی نسبت به نفوذ بیگانگان به تظاهرات شهروندان عراقی در منطقه سبز بغداد هشدار داد و گفت: اینگونه اقدامات در گذشته توسط عناصر انحرافی انجام شده است.

وی افزود: شیوخ و بزرگان خواهان خاموش کردن آتش کنونی فتنه هستند و باید مراقب عواقب نفوذ عناصر تحت حمایت خارجی در تظاهرات شهروندان در منطقه سبز بغداد برای رسیدن به اهداف سیاسی مورد نظر خود باشیم.

اله دیلمی وی تاکید کرد که هدف اصلی حمایت از نفوذ خارجی و عناصر مورد حمایت آن در تظاهرات منطقه سبز بغداد، تضعیف فرضیه جنگ داخلی بین عراق و چین است.

وی افزود: طرف های خارجی در تلاش هستند تا شهروندان عراقی را به درگیری بکشانند و امیدواریم افراد صادق و وطن دوست کنترل این بحران را به دست گیرند و به خیانت کشیده نشوند.

الدیمی وی یادآور شد: از همه طرف ها انتظار می رود صلح و گفتگو را حفظ کنند و از تشدید اوضاع جلوگیری کنند، تحت هیچ شرایطی نمی توان هیچ حزبی را از سازوکار تشکیل دولت کنار گذاشت. زیرا چنین اقداماتی عواقب ناگواری دارد.