ابلاغ پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به خانوار شهدای بهامی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بهمی، پیام دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به جمعی اجتناب کرده اند خانوار های معظم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان شهرستان بهمی ابلاغ شد.

پیام رئیس مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند سوی مشاور دکتر قالیباف به خانوار های شهید بیوکانی، رحمت داوری، جماعتی، ویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان ۷۰ سهم این شهرستان ابلاغ شد.

مهرداد کریمی مشاور جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور دکتر قالیباف نیز {در این} دیدار ذکر شد: دیدار با خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی برای مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدید روحیه برای خدمت به ملت است.

وی خاطرنشان کرد: خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران در پیشگاه خداوند متعال اجتناب کرده اند جایگاه والایی برخوردارند.

کریمی خاص کرد: خانوار های شهدا با اهدای اعضای خانواده شخصی در راه حفاظت اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن فوق العاده برتر حرکت کردند.

وی با خاص اینکه خانوار شهدا مایه خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب هستند، ذکر شد: ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت درست در این لحظه میهن مرهون ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانفشانی شهدای والامقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت خانوار هاست. اجتناب کرده اند شهدا.”

کریمی خاطرنشان کرد: امیدواریم پاسدار آرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون پاکی باشیم کدام ممکن است بر دیار این مجاهدان ریخته تبدیل می شود.

مشاور جهادی دکتر قالیباف ذکر شد: شهدا سرافراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگوارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت خانوار ایشان مسئولیت هرکسی است کدام ممکن است خون شهدا را ارج می نهد.

وی با ردیابی به اینکه دیدار با خانوار شهدا نیز روحیه خدمتگزاری را در محله ۲ چندان کرد، خاطرنشان کرد: انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالندگی ملت مرهون جانفشانی های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان در کل هشت سال حفاظت مقدس است.

مشاور دکتر قالیباف شکسته نشده داد: تا روزی کدام ممکن است این روحیه در توجه ملت ایران است، دشمن {نمی تواند} به نظام مقدس جمهوری اسلامی آسیب برساند.

کریمی ذکر شد: سنت ایثار، بیانیه سوگند خورده، مجاهدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه در ایران اسلامی باید همه وقت باقی نگه دارد از عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار ملت ما مدیون ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده است.

مشاور جهاد دکتر قالیباف ذکر شد: این دیدارها باعث تبدیل می شود کدام ممکن است فراموش نکنیم فدای این اعضای خانواده اینجا است کدام ممکن است در ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت مسکن کنیم.

کریمی ذکر شد: خانوار های معظم شهدا فوق العاده برتر حرکت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسئولیت شخصی به نحو احسن حرکت کردند.

بازگشت به تبدیل می شود: {همه ما} مسئولیت داریم با تحسین اجتناب کرده اند جانفشانی های این اعضای خانواده با فرار جاده محافظت، راه امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا را شکسته نشده دهیم.

وی افزود: مورد نیاز است کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان اجتناب کرده اند شهدا اجتناب کرده اند جمله داده ها آموزان شهید نمونه بگیرند.

کریمی ذکر شد: شناخته شده به عنوان مشاور دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای دیدار با خانوار شهدای بهامی ورزش کردم.

وی ذکر شد: آمدم پیام شخصی دکتر قالیباف را به خانوار شهید رحمت داوری، بویوکانی، جماعتی، ویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانباز ۷۰ سهم علی یار خوبی زاده برسانم.

وی در خاتمه ذکر شد: ریاست احترام مجلس شورای اسلامی کدام ممکن است ولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همرزم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان هستند یکی اجتناب کرده اند انتخاب های ایشان تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار با خانوار شهداست.

مهرداد کریمی مشاور جهادی مشاور دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران پریو احمد کهجیلویه با حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند. ..

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید