ابراهیم رئیسی و کریستین امان پور; آیا رئیس جمهور ایران فقط به بازی در لیگ ۳ عادت کرده است؟
برخی از مدیران ما عادت دارند که مجریان رادیو و تلویزیون تنها زمانی که جلوی دوربین هستند روی صندلی جلو بنشینند. پس شاید ترجیح دهند در لیگ دسته ۳ یا محلات بازی کنند و ریسک بازی در لیگ بین المللی را نداشته باشند و با خبرنگارانی مثل کریستین امان پور روبرو شوند.