آیا میوه و سبزیجات را باید به صورت خام یا پخته مصرف کرد؟
یکی از سوالات متداول در مورد مصرف میوه و سبزی، نحوه مصرف آن است. برخی بر این باورند که فرآیند پخت ارزش غذایی این غذاها را از بین می برد و برخی دیگر معتقدند که گرما راهی مطمئن برای مقابله با باکتری ها و سایر عوامل بیماری زا در میوه ها و سبزیجات است.