آیا فدرال رزرو نتوانسته تورم را مهار کند؟ / کنگره دست به کار شد


پس از هفت ماه افزایش مداوم نرخ بهره، فدرال رزرو آمریکا نتوانسته است تورم را در این کشور کاهش دهد. هزینه ثابت سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی افزایش بیکاری و رکود است. البته صرف نظر از این نتایج، فدرال رزرو همچنان خواهان افزایش نرخ بهره است.

آیا فدرال رزرو نتوانسته تورم را مهار کند؟ /کنگره در تجارت نیوز شروع به کار کرد.