رژیم لاغری سریع

آیا حقوقِ «کارگران دولت» فقط ده درصد افزایش می‌یابد؟
آیا حقوقِ «کارگران دولت» فقط ده درصد افزایش می‌یابد؟