آمریکا: عالی میلیون بشکه نفت جدید وارد بازار شد
به مشاوره کاخ سفید، این انتخاب «بی‌سابقه» همراه خود هدف جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش قیمت بنزین در جایگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بخشی اجتناب کرده اند پیامدهای تهاجم ارتش روسیه به اوکراین بود.