آلودگی هوای تهران در مرز


به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته ۹۹ بوده و کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مسیر آلودگی قرار دارد.

همچنین در ۴۸ ساعت گذشته شاخص ۷۸ و کیفیت هوای تهران بود.

تهران از ابتدای سال تنها دو روز هوای پاک دارد و بیشتر روزهای تهران آلوده و قابل قبول است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید