آقامجتبی تهرانی: همه درهای بهشت ​​در ماه رمضان باز تبدیل می شود


به گزارش خبرنگار مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری فارس، درک ادبیات مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی در یکی اجتناب کرده اند خطبه های شخصی به رویداد حلول ماه مبارک رمضان فرمودند: رمضان ماه دعاست. دعا، یعنی تقاضا بنده پروردگارش {در این} ماه پذیرفته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روایات آمده است: بین بنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروردگارش حجابی نیست. پس به تعبیر ما ماه مبارک رمضان ماه دور شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی از است. در اطراف شدن اجتناب کرده اند پروردگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی از به پروردگار.

دلیل برای سفارش به نماز در روایات فراوان در ماه مبارک رمضان اینجا است کدام ممکن است تولید دیگری حجابی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنده آنچه را کدام ممکن است بخواهد در خفا بگوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزد پروردگارش محتاج باشد. با بیرون حجاب تقاضا او به پروردگارش می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می پذیرد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم می فرماید: یعنی جهانی کدام ممکن است برتر اجتناب کرده اند عالم مادی است «در ساعت شب اول ماه مبارک رمضان باز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این درها به همان اندازه فینال ساعت شب مبارک بسته نمی شود. ماه رمضان.»

امام علی (علیه السلام) می فرماید: مگر درهای آسمان کدام ممکن است اجتناب کرده اند ساعت شب اول باز تبدیل می شود. مشخص باش تمام درهای بهشت ​​اجتناب کرده اند ساعت شب اول ماه مبارک رمضان باز تبدیل می شود. «لا یَجْبُلُ الدَّعَاءَ» (۲) ملاحظه کنید! نماز {در این} ماه مبارک قبول است.

روایتی داریم اجتناب کرده اند رسول اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله کدام ممکن است در خطبه ای فرمودند: در ماه رمضان به مهمانی خدا دعوت شدم. این دلیل است است کدام ممکن است اهل علم می گویند ماه رمضان «رضای خدا» است. رمضان خانه مهمانی همراه خود خداست.

۱- بحرالأنوار، ج ۹۳، ص ۳۴۴ – مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۴۲۲.
۲- وسائل الشیعه، جلد ۱۰، ص ۳۱۳ – بحرالأنوار، جلد ۹۳، ص ۳۵۶.

فیلم این سخنرانی را همین جا ببینید:

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید