آغاز ثبت نام دانشجو در دانشگاه بجنورد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام شخصی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه بجنورد از امروز آغاز شده است.

ابراهیم محمد رضی مدیر آموزش دانشگاه بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می کنیم ۱۵۰۰ دانشجوی جدید در این دانشگاه ثبت نام کنند.

وی گفت: از هفته آینده بیش از ۵ هزار دانشجو در دانشگاه بجنورد تحصیل می کنند.

اکنون دانش آموزان به معنای واقعی کلمه درس می خوانند.