آخرین وضعیت لوایح ایجاد سه منطقه آزاد / تلاش دولت برای حذف مناطق مرزی


سید محمد حسینی نایب رئیس پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، یکی از راه های پیشرفت کشورها را همین مناطق آزاد دانست. که می تواند سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری جذب کند. در این زمینه کار کنید.

او چنین گفت تشریفات اداری و بوروکراسی باید برای تشویق سرمایه گذاران کاهش یابداضافه شد: به سرمایه گذاران امکان تحرک بیشتر می دهد و به نوعی انگیزه ای برای سرمایه گذاری می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور به تلاش کشورها برای جذب سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در کشورهایشان اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری یعنی تولید، اشتغال و رفاه اقتصادی، به همین دلیل در ایران هم این کار شروع شده و دولت تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه گذار انجام داده است، اما ضعف ها و مشکلاتی هم وجود دارد.

حسینی افزود: زمانی گفته می شد که مناطق آزاد به جای قطب صادرات به قطب واردات تبدیل شده است. اما امروز رئیس بخش آزاد آقای. گزارش ارائه شده توسط سعید محمد نشان می دهد که تراز صادرات و واردات مثبت شده است، یعنی به همان اندازه که واردات وجود دارد، صادرات نیز وجود دارد، اما قطعا صادرات از این منطقه در آینده باید افزایش یابد.

وی درباره وضعیت این لایحه و روند بررسی ابتدا از سوی دولت برای ایجاد مناطق آزاد توضیح داد: مجلس ایراداتی به این لایحه داشت و سپس به شورای نگهبان رفت و به مجلس برگشت و چون شورای نگهبان در مجلس رای داد. راضی نبود که درنگ کرد. بر این اساس، دولت این لایحه را در قالب سه لایحه جداگانه برای جلب نظر شورای نگهبان ارائه کرد و دلایل هر کدام را بیان کردیم.

حسینی افزود: در حال حاضر این لوایح دوباره در مجلس در حال بررسی است. ما ۱۵ منطقه آزاد تجاری در کشور داریم که اگر این سه منطقه در شورای مادر و مجلس تصویب شود، تعداد مناطق آزاد کشور به آن می رسد. ۱۸.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: قرار نیست دائماً تعداد مناطق آزاد افزایش یابد، بلکه باید در جایی که نیاز به ایجاد تعادل در کشور است این کار انجام شود.

حسینی تصمیم ایجاد مناطق آزاد را بر اساس کاربری اراضی دانست و خاطرنشان کرد: در برخی مناطق منطقه آزاد داشتیم و در برخی دیگر نداشتیم. از یک سو وظیفه ایجاد تعادل است تا رونق اقتصادی در مناطق مرزی کشور دیده شود تا محرومیت در مناطق مرزی کاهش یابد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید