آخرین اخبار دولت در مورد پرداخت نقدی یارانه ها، کاتالوگ های الکترونیکی را مشاهده کنید
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است یارانه‌ها را به صورت صورت‌حساب الکترونیکی یا سایر ابزارهای مناسب ارائه کند. طبیعتاً دولت نیز در صدد اجرای قانون است، اما تا زمانی که زیرساخت های لازم برای عرضه کالاهای الکترونیکی فراهم نباشد، یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.