آخرین اخبار برجام امروز ۱۳ بیانیه مهم مهر/باقری درباره مذاکرات برجام


علی باقری گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود برای تعهدات پایدار را عاملی برای تحقق سریع توافق و پایبندی به تعهدات را تضمینی برای حفظ و تداوم توافق می داند.

اظهارات کلیدی باقری در مهر ۱۳/ مذاکرات برجام اولین بار در تجارت نیوز به قلم امروز آخرین اخبار برجام پدیدار شد.