آبان ماه سختی برای بورس است/ چرا بازار روند نزولی دارد؟ – تجارت نیوزآبان ماه سختی برای بورس است/ چرا بازار روند نزولی دارد؟ – تجارت نیوز